> Service en contact

Service en Contact

Meer informatie over uw aanvraag, een wijziging doorgeven of uw aanvraag annuleren


U kunt zonder afspraak terecht bij een van onze kantoren voor informatie over STAP-budget of als u moeite heeft met online aanvragen van STAP-budget. Vind een kantoor bij u in de buurt: Adressen UWV Werkpleinen.

Wilt u alleen hulp bij het doen van een online aanvraag? Neem dan uw DigiD mee en zorg dat u zich al heeft ingeschreven bij een opleider en dus in het bezit bent van een STAP-aanmeldingsbewijs.

Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen lezen.

Heeft u een vraag?

Bel ons dan via 088 - 898 22 02 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur.

U kunt inloggen op 'Mijn STAP-budget' via mijn.stapuwv.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Op Mijn STAP-budget kunt u veel dingen zelf regelen, zoals:

  • uw aanvraag starten via de tegel 'Vraag STAP-budget aan'
  • uw aanvraag inzien via de tegel 'Mijn aanvragen'
  • een wijziging doorgeven via de tegel 'Stel een vraag'
  • uw aanvraag annuleren via de tegel 'Mijn aanvragen'

U kunt inloggen op ‘Mijn STAP-budget’ via op mijn.stapuwv.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Via de tegel ‘Vraag STAP-budget aan’ kunt u STAP-budget aanvragen.

Heeft u moeite met computers en het internet, dan kunt u op één van onze Werkpleinen hulp krijgen met uw aanvraag. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag tijdens openingstijden, zonder afspraak, langskomen. Vergeet dan niet uw identificatiebewijs en uw STAP-aanmeldingsbewijs mee te nemen. U ontvangt een STAP-aanmeldingsbewijs van uw opleider.

U kunt inloggen op ‘Mijn STAP-budget’ via mijn.stapuwv.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Via de tegel 'Mijn aanvragen' onder de titel 'gedeelde documenten' kunt u vindt u een document als wij uw aanvraag afgesloten en beoordeeld hebben.

U kunt inloggen op ‘Mijn STAP-budget’ via mijn.stapuwv.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Via de tegel ‘Stel een vraag’ kunt u uw wijzigingen doorgeven.

Voordat u uw aanvraag kunt annuleren bij UWV, dient u uzelf eerst uit te schrijven voor de scholing bij de opleider. Zodra u voor de scholing bent uitgeschreven bij uw opleider, kunt u de annulering doorgeven door in te loggen op ‘Mijn STAP-budget’ via mijn.stapuwv.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Via de tegel ‘Mijn aanvragen’ vindt u een knop ‘Annuleren aanvraag’ waarmee u de annulering kunt doorgeven. Annuleren van de aanvraag is alleen mogelijk als u dit doorgeeft vóór de startdatum van de scholing.

Wij verwerken de annulering van uw aanvraag en u ontvangt daarvan zowel per post als digitaal een brief. De digitale brief kunt u ook raadplegen via de tegel ‘Mijn aanvragen’. Na al deze stappen is het STAP-budget ingetrokken. U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitschrijven voor de scholing bij de opleider. UWV geeft dit niet voor u door. Wilt u annuleren na de startdatum van de scholing? Kijk dan bij "Hoe kan ik stoppen met mijn opleiding als ik al begonnen ben?"

Geef bij uw opleider aan dat u wilt stoppen met uw scholing. Vraag u opleider om uw bewijs van deelname op te voeren in het Opleidersportaal. Er zal vervolgens telefonisch contact met u worden opgenomen waarin de reden van het stoppen met de scholing met u wordt besproken. Als het nodig is zullen we ook contact opnemen met uw opleider. U ontvangt daarna zowel per post als digitaal een brief met daarin de beslissing en de gevolgen van het stoppen met de scholing. De digitale brief kunt u raadplegen door in te loggen met uw DigiD op ‘Mijn STAP-budget’ via mijn.stapuwv.nl. Via de tegel ‘Mijn aanvragen’ kunt u de brief raadplegen. Na al deze stappen is het STAP-budget ingetrokken of vastgesteld. U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitschrijven voor de opleiding bij de opleider. UWV geeft dit niet voor u door.

Als u bent ingelogd met uw DigiD op mijn.stapuwv.nl, heeft u de mogelijkheid om berichten uit te wisselen via ‘Stel een vraag’. U kunt ‘Stel een vraag’ vinden als knop aan de rechterzijde onder in uw scherm. Klik op ‘Stel een vraag’ om een nieuwe vraag of een bericht te starten of om eerdere berichten terug te lezen. Wij reageren binnen vijf werkdagen.

Let op: Bij de start van een nieuwe aanvraagperiode neemt het aantal vragen en berichten toe, waardoor we mogelijk later dan vijf werkdagen reageren op uw vraag of bericht. U kunt uw vraag ook stellen door te bellen naar het STAP klant contact centrum op 088 - 898 22 02 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Meer informatie over bezwaar indienen, misbruik melden en klachten indienen


Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld omdat u een afwijzingsbeslissing van ons heeft gekregen. Dan kunt u in bezwaar gaan.

Let op: u kunt alleen tegen een officiële beslissing bezwaar maken. In een officiële beslissing van UWV staat altijd een stuk tekst met het kopje ‘Niet eens met deze beslissing?’. Wilt u een wijzing doorgeven aan ons, bijvoorbeeld een gewijzigde start- of einddatum? Dan kunt u dit doorgeven via de tegel ‘Stel een vraag’ in Mijn STAP-budget.

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u binnen zes weken na de datum van de ontvangen brief over uw STAP-budgetaanvraag bezwaar indienen. Wij ontvangen uw bezwaarschrift bij voorkeur online. Dit kan op: mijn.stapuwv.nl. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

Maakt u liever bezwaar per post? Zet in de brief altijd uw telefoonnummer en waarom u bezwaar maakt. Stuur een kopie mee van de brief waarop u bezwaar maakt. Stuur het bezwaarschrift naar:

UWV STAP
Postbus 67006
1060 JA Amsterdam

In de meeste gevallen binnen 13 weken. Als wij de beslissing niet op tijd kunnen nemen laten wij u dit weten.

Wilt u anoniem (een vermoeden) van misbruik melden? Dan kunt u het formulier invullen via het Meldpunt Misbruik STAP-budget

U kunt uw klacht digitaal of per brief indienen. Wilt u uw klacht digitaal indienen? Dan kunt u deze indienen via de Klachtenformulier van UWV.

Wilt u liever een klacht indienen per post? Stuur dan uw klacht in via:

UWV Klachtenservice
Postbus 58071
1040 HB Amsterdam

Let op: Wilt u een wijzing doorgeven aan ons, bijvoorbeeld een gewijzigde start- of einddatum of een annulering? Dan kunt u inloggen op ‘Mijn STAP-budget’ via mijn.stapuwv.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Via de tegel ‘Stel een vraag’ kunt u uw wijzigingen doorgeven. Via de tegel ‘Mijn aanvragen’ kunt u uw aanvraag annuleren.