> Veelgestelde vragen

Meldingen

Hier vindt u informatie over nieuwe ontwikkelingen. Als er zaken wijzigen, dan kunt u dat hier terugvinden.

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het STAP klantcontactcentrum op 088 - 898 22 02 van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 uur en 16.00 uur.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veel gestelde vragen. Heeft u een melding of een wijziging, dan kunt u meer informatie vinden onder Meer informatie als u STAP-budget ontvangt.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven te gaan kijken op welke manier zij Leven Lang ontwikkelen kan blijven stimuleren.

Als u STAP-budget toegekend heeft gekregen, dan kunt u de scholing gewoon blijven volgen. Het stoppen met STAP-budget heeft hier geen gevolgen voor. Dit geldt ook als uw scholing start in 2024 en doorloopt in 2025.

Dat u ook andere voorzieningen van UWV ontvangt heeft geen gevolgen voor uw STAP-budget. Andersom heeft uw STAP-budget ook geen gevolgen voor voorzieningen die u van UWV ontvangt.

Wanneer u STAP-budget toegekend krijgt, moet u er alles aan doen om de scholing af te ronden. Een scholing is (succesvol) afgerond als u een certificaat of diploma heeft behaald of als u meer dan 80% van de scholing heeft gevolgd. Uw opleider geeft aan UWV door of u dit gehaald heeft met een bewijs van deelname.

Wanneer u besluit om met uw scholing te stoppen, moet u dit melden via Mijn STAP-budget

Het STAP-budget is een gift. Na het afronden van de scholing geeft de opleider het bewijs van deelname door, dit kan ook zijn dat u niet met succes de scholing heeft afgerond. Alleen als er aantoonbaar sprake is van misbruik, kan het STAP-budget teruggevorderd worden.

Het budget wordt eerst als voorschot toegekend en direct uitbetaald aan de opleider. Na het afronden van de scholing geeft de opleider het bewijs van deelname door. Na ontvangst van het bewijs van deelname wordt het voorschot omgezet in een definitieve vaststelling. Na de vaststelling zijn er geen financiële gevolgen voor u.

Als u hier geen antwoord vindt op uw vraag, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 088 – 898 2202. Wij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Als uw opleider de vooraf vastgestelde afspraken niet nakomt, dan kunt u dit aangeven bij uw opleider.