> Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over 'Mijn STAP-budget' of uw aanvraag? Bekijk dan 'Service en contact' pagina voor meer informatie en tips. Bekijk ook de meest recente meldingen op 'de meldingenpagina'

Nieuws

Het kabinet heeft het besluit genomen om het STAP-aanvraagtijdvak voor januari (start 2 januari 2023) over te slaan. Er is tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te implementeren en de lopende onderzoeken naar opleiders/opleidingen af te ronden. Zo voorkomt het kabinet dat scholing die niet aan de voorwaarde van STAP voldoet subsidie ontvangt.

Zodra een nieuwe aanvraagperiode voor STAP-budget start, gebruiken wij een wachtrij. De wachtrij is bedoeld om uw positie te bepalen en de aanvragen zorgvuldig af te handelen.

Als u vóór 10.00 uur op “Aanvragen STAP-budget” klikt, ziet u de melding ‘Wachtrij nog niet actief’. Vanaf 10.01 uur wordt uw positie in de wachtrij willekeurig bepaald.

Klikt u na 10.01 uur op “Aanvragen STAP-budget” dan wordt uw positie bepaald op volgorde van binnenkomst.

Wilt u meer weten over de wachtrij? Bekijk dan de meldingenpagina.

Dit betreft scholing die niet voldoet aan de voorwaarden van arbeidsmarktgerichtheid uit de regeling STAP-budget.

Als u STAP-budget heeft aangevraagd voor een scholing die niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u een andere scholing kiezen. U ontvangt hierover een brief. In de brief staat welke stappen u verder kunt ondernemen om een andere scholing te kiezen.

Omdat het STAP-budget vanaf 2024 wordt beëindigd, wordt onderzocht of er andere manieren zijn om het leren en ontwikkelen te blijven stimuleren. Het is nog onduidelijk of en welke gevolgen dit heeft voor de geplande aanvraagperiodes van 2023. Wij begrijpen dat dit onzekerheid met zich meebrengt en werken er hard aan u zo spoedig mogelijk te kunnen informeren. Zodra er nieuws is, vindt u dit op deze website.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven te gaan kijken op welke manier zij Leven Lang ontwikkelen kan blijven stimuleren. UWV is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over nieuwe manieren waarop een brede groep mensen ondersteund kunnen worden met het volgen van scholing.

Als u STAP-budget toegekend heeft gekregen, dan kunt u de scholing gewoon blijven volgen. Het stoppen met STAP-budget heeft hier geen gevolgen voor.

Regeling

Financieel

Administratie