> Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over 'Mijn STAP-budget' of uw aanvraag? Bekijk dan 'Service en contact' pagina voor meer informatie en tips. Bekijk ook de meest recente meldingen op 'de meldingenpagina'

Nieuws

Er is beperkt STAP-budget beschikbaar. In 2023 is er 108 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over vijf aanvraagperiodes. Kijk hier om te zien of er nog budget in deze periode is. Als het budget in een periode op is, kunt u in een volgende periode opnieuw een aanvraag doen.Bekijk hier de aanvraagperiodes.

OCW-erkende scholing is een opleiding (of een onderdeel van een opleiding) waarvan het diploma of certificaat wettelijk erkend is. Dit is vastgelegd in onderwijswetgeving. Vraag bij uw opleider of een opleiding OCW-erkend is en in aanmerking komt voor STAP-budget. Na 21 augustus kunt u ook het scholingsregister raadplegen op stapuwv.nl. en Leeroverzicht.nl gebruiken voor oriëntatie.

Wij willen het resterende budget zo goed en gericht mogelijk inzetten, in aansluiting op waar de regeling voor bedoeld is: het mogelijk maken om een opleiding te volgen die kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Met OCW-erkend onderwijs richt het aanbod zich op scholing die opleidt voor een beroep. Daarnaast zijn er bij de keuze voor OCW-erkende scholing waarborgen t.a.v. de kwaliteit van de opleiding of training.

Uw opleider kan u informeren of de opleiding OCW-erkend is en of u er STAP budget voor kunt aanvragen. Na 21 augustus kunt u zelf ook via het STAP register of Leeroverizcht.nl controleren of uw opleiding erbij staat. Als u een niet OCW-erkende opleiding heeft uitgekozen, kunt u voor deze opleiding geen STAP-budget meer aanvragen.

Zodra een nieuwe aanvraagperiode voor STAP-budget start, gebruiken wij een wachtrij. De wachtrij is bedoeld om uw positie te bepalen en de aanvragen zorgvuldig af te handelen.

Als u vóór 10.00 uur op “Aanvragen STAP-budget” klikt, ziet u de melding ‘Wachtrij nog niet actief’. Vanaf 10.01 uur wordt uw positie in de wachtrij willekeurig bepaald.

Klikt u na 10.01 uur op “Aanvragen STAP-budget” dan wordt uw positie bepaald op volgorde van binnenkomst.

Wilt u meer weten over de wachtrij? Bekijk dan de meldingenpagina.

Uw opleider weet of uw scholing voldoet aan de eisen voor STAP-budget. Indien u hier vragen over heeft kunt u bij uw opleider navragen of de scholing OCW-erkend is. U kunt geen STAP-budget aanvragen voor een scholing die niet in het STAP-scholingsregister is opgenomen.

Het kabinet heeft besloten vanaf het septembertijdvak alleen nog OCW-erkende opleidingen voor STAP-budget in aanmerking te laten komen. Hiermee wil het kabinet STAP-budget arbeidsmarktgerichter inzetten. Omdat hierdoor het aantal scholingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd fors afneemt, is naar verwachting ook minder budget nodig. Daarom is besloten het beschikbare budget voor zowel de aanvraagperiode in september als in november op 10 miljoen per tijdvak vast te stellen. In 2023 zijn nog twee aanvraagperiodes: van 18 september tot en met 14 november en van 15 november tot en met 31 december 2023.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven te gaan kijken op welke manier zij Leven Lang ontwikkelen kan blijven stimuleren. UWV is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over nieuwe manieren waarop een brede groep mensen ondersteund kunnen worden met het volgen van scholing.

Als u STAP-budget toegekend heeft gekregen, dan kunt u de scholing gewoon blijven volgen. Het stoppen met STAP-budget heeft hier geen gevolgen voor.

Regeling

Financieel

Administratie