uwv-banner-sfeerbeeld
> Wat is STAP-budget?

Wat is STAP-budget?

STAP-budget is een subsidie voor het volgen van een scholing. Het is een geldbedrag van maximaal €1.000 dat u 1 keer per kalenderjaar kunt gebruiken. STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met STAP-budget kunt u uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren.

U kunt STAP-budget zelf aanvragen. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u 18 jaar of ouder bent en dat u nog geen AOW ontvangt. Ook moet de training, cursus of opleiding die u wilt volgen in het STAP-scholingsregister staan. Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode voor STAP-budget. Is het budget in deze periode op? Probeer het dan opnieuw in een volgende periode. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan maakt UWV het geld over naar de opleider.

U kunt het stappenplan gebruiken om te kijken of u STAP-budget kunt aanvragen. Ook ziet u in het stappenplan hoe u STAP-budget kunt aanvragen en wat u daarvoor nodig heeft.

Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen lezen.

Bent u een opleider? Klik hier.

Met STAP-budget kunt u een scholing volgen die u meer kansen geeft op de arbeidsmarkt. STAP-budget wordt eerst als voorschot uitgekeerd aan de opleider.

Afronden scholing
Wanneer u STAP-budget toegekend krijgt, moet u er alles aan doen om de scholing af te ronden. Een scholing is (succesvol) afgerond:

 • wanneer u een diploma of certificaat ontvangt, of,
 • wanneer u kunt laten zien dat u ten minste 80% van de scholing hebt bijgewoond en/of eraan heeft deelgenomen.

Na het afronden van de scholing, levert de opleider een bewijs van deelname aan bij UWV. Hierin staat dat u de scholing heeft afgerond.

Wijzigingen en meldingen
Lukt het u niet om de scholing geheel of op tijd af te ronden? Geef dit dan aan ons door via 'stel een vraag' in Mijn STAP-budget of door te bellen naar 088 898 22 02. Laat het ons ook weten als u niet aan de overige subsidieverplichtingen kunt voldoen. Zijn er omstandigheden die van belang zijn voor de subsidie die kunnen leiden tot een wijziging, intrekking of vaststelling? Dan moet u dit ook melden. Geef bij uw melding een toelichting en voeg eventueel belangrijke documenten toe. Wijzigingen of meldingen kunt u doorgeven via Mijn STAP-budget.

Doet een situatie als hierboven zich voor, dan kunnen wij besluiten de einddatum van de scholing te verschuiven naar een latere datum.

Meewerken aan onderzoek rechtmatigheid
Met de ontvangst van STAP-budget gaat u akkoord met onderzoeken naar de rechtmatigheid van het verstrekken van uw subsidie. Wij kunnen daarvoor een steekproef doen. We vragen u dan om informatie te geven die we nodig hebben voor evaluatie van deze regeling. Uw medewerking hieraan is verplicht.

Terugvordering en mogelijke uitsluiting
Als u zich niet aan de verplichtingen houdt die bij STAP-budget horen, kunnen wij de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Ook kunt u voor ten hoogste 2 jaren worden uitgesloten van verdere toegang tot een subsidieaanvraag. Het niet nakomen van de verplichtingen moet dan wel uw schuld zijn.

Verplichtingen nalezen
Wilt u uw verplichtingen nog eens nalezen dan kunt u deze terugvinden in de Regeling. Vooral de artikelen 14, 15, 18 en 29 zijn belangrijk.

U komt in aanmerking voor STAP-budget als:

 1. u dit kalenderjaar nog geen STAP-budget heeft gekregen;
 2. u ouder bent dan 18 jaar;
 3. u geen AOW ontvangt;
 4. u volksverzekerd bent. Heeft u in de afgelopen 24 maanden minstens zes maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad? Dan bent u verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. De periode van zes maanden wordt geteld vanaf drie maanden voor de maand waarin u STAP budget heeft aangevraagd.

Met deze test kunt u zien of u STAP-budget kunt aanvragen.

U kunt STAP-budget alleen gebruiken voor scholingen die in het STAP-scholingsregister staat. Voor de aanvraagperiodes van september en november 2023 komen alleen OCW-erkende scholingen in aanmerking voor STAP-budget. Vervangen door: Via Leeroverzicht en in het STAP-scholingsregister kunt u bekijken of uw gewenste scholing in aanmerking komt voor de resterende aanvraagperiodes in 2023.

Komt uw scholing in aanmerking? Schrijf u dan in bij de opleider. U krijgt van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs. U heeft dit nodig om STAP-budget aan te vragen. Heeft u nog geen STAP-aanmeldingsbewijs? Neem dan contact op met uw opleider.

U kunt STAP-budget zelf online aanvragen op Mijn STAP-budget. U logt in met DigiD.

 • Doe eerst de test om te kijken of u in aanmerking komt voor STAP-budget.
 • Kijk of de scholing die u wilt volgen in het STAP-scholingsregister staat.
 • Staat de cursus, training of opleiding in het STAP-scholingsregister? Schrijf u dan in bij de opleider. U krijgt van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs. U heeft dit nodig om STAP-budget aan te vragen. Heeft u nog geen STAP-aanmeldingsbewijs? Neem dan contact op met de opleider.
 • Nog geen DigiD? Vraag deze aan op DigiD.nl. Zorg dat u dit tijdig/op tijd doet. Het kan 5 dagen duren voordat u uw DigiD ontvangt.
 • Kijk of er nog voldoende budget is deze periode. Is het budget op? Probeer het dan in een volgende periode.

Is dit allemaal gelukt? Dan kunt u STAP-budget aanvragen:

 • Log in met DigiD.
 • Vul het digitale aanvraagformulier in.
 • Upload uw STAP-aanmeldingsbewijs (als jpg, png of pdf).

Heeft u alles ingevuld en uw aanvraag ingediend? Dan krijgt u spoedig te horen of uw STAP-budget is toegekend.

UWV maakt het geld over naar uw opleider. U krijgt dus zelf geen geld op uw rekening.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van STAP-budget? Bel ons dan via 088 - 898 22 02 van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen lezen.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van STAP-budget? Bel ons dan via 088 - 898 22 02 van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

Wilt u anoniem (een vermoeden) van misbruik melden? Dan kunt u het formulier invullen via het Meldpunt Misbruik STAP-budget.